Mia Myllys – Aluevaaliehdokas 313

313 – MIA MYLLYS

kotihoidon esimies, erikoissairaanhoitaja,
kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen
49 v.
Askola

Asun perheeni kanssa Askolassa lähellä Kirkonkylää, taajama-alueen ulkopuolella.  Olen koulutukseltani erikoissairaanhoitaja ja ammatiltani kotihoidon esimies. Työkokemusta on sote-alalta karttunut jo 25 vuotta. Olen myös tokaluokkalaisten kaksospoikien äiti, totaali yksinhuoltaja ja leski. Kokemusta erilaisista elämäntilanteista ja haasteista löytyy ja sen katson isoksi vahvuudekseni. Vapaa-aika kuluu pääosin lasten kanssa heidän harrastustensa parissa sekä koirien kanssa ulkoillessa ja harrastaessa. Perhe on minulle ykkönen.

Lähdin aluevaaleihin mukaan, koska uskon omaavani juuri sitä käytännön kokemusta ja näkemystä mitä sote-uudistuksessa tarvitaan. Asioita ei voida enää ajatella perinteisen järjestämismallien kautta. On oltava innovatiivista ja rohkeaa ajattelua ja kokemusta käytännön tasolta. On ensiarvoisen tärkeää saada turvattua seuraavat asiat tulevassa sote-uudistuksessa.

Tasapuoliset palvelut kaikille

Kaikilla on oikeus samanlaiseen palvelutasoon, riippumatta asuinpaikastaan. Itä-uudellamaalla palvelut eivät voi eivätkä saa keskittyä vain Porvooseen tai muihin isompiin kaupunkeihin. Askolassa on erittäin toimivat ja kuntalaisilta kiitettävän arvosanan saaneet terveyden-ja sairaanhoito sekä hammashoito. Niiden pysyminen kunnassa on pystyttävä takaamaan siirtymäkauden jälkeen. Näitä hyviä palveluja tulee täydentää sitten liikkuvilla palveluilla. Samoin ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien ei kuulu siirtyä pois kotikonnuiltaan vaan hoivapaikkoja tarvitaan edelleen myös Askolassa.

Fokus ennakoiviin ja matalan kynnyksen toimiin

Mitä aikaisemmin ongelmat havaitaan ja niihin tehokkaasti puututaan, sitä paremmin ihmiset saavat avun ja samalla kustannukset pysyvät kohtuullisina. Mitä pidempään ihmiset joutuvat apua odottamaan, sitä isommiksi ongelmat ehtivät kehittyä ja sitä monimuotoisempaa erityistason palvelua he tulevat tarvitsemaan. Asioita ei pidä hoitaa näin, se on epäinhimillistä ja lisäksi äärimmäisen kallista. Tässä on hyvä käyttää palveluseteliä yhtenä palvelun tuottamisen välineenä palveluun pääsyn nopeuttamiseksi.

Liikkuvien ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen

Digitalisaatio etenee voimakkaasti ja se on monelta osin tosi hyvä juttu. Asiakassegmentoinnin avulla pystymme tulevaisuudessa kohdistamaan palvelut siten, että ne saavuttavat asiakkaat heidän toivomillaan tavoilla. Toinen haluaa ja tarvitseekin henkilökohtaista lähipalvelua, kun taas toinen haluaa hoitaa asiansa kotisohvalta käsin. Molempiin antaa digipalvelut mahdollisuuden. Lähipalvelut saadaan kohdentuvat niille, joiden asia vaatii lähikontaktia kustannustehokkaasti.

Talous vahvalle pohjalle, EI maakuntaverolle

Toiminta tulee järjestää kustannustehokkaasti kautta linjan. Toimivat ja kustannustehokkaasti järjestetyt lähipalvelut, digi-ja liikkuvat palvelut, liikkuva henkilöstö sekä varhainen avun saanti ovat avainasioita palvelujen taloudelliselle järjestämiselle. Asiakas-ja käyttömaksujen kautta voidaan kattaa osa kustannuksista. Nykyhallitus on luvannut kustantaa sote-menot hyvinvointialueille. Katson, että tästä lupauksesta on pidettävä kiinni.  Missään  tapauksessa kolmatta verotuksen tasoa ei pidä ottaa keinovalikoimaan.

313 – MIA MYLLYS