52 – Mikko Maukonen

Olen 40-vuotias viiden lapsen isä Askolan Monninkylästä. Perheeseeni kuuluu vaimoni lisäksi 14, 10, 8, 6 ja 4 vuotiaat lapset sekä kaksi Samojedinkoiraa Vappu ja Hilppa. Vapaa-ajalla harrastelen lähinnä kuntosalilla jumppailua, sekä erilaista vapaaehtoistoimintaa.

Olen tällä hetkellä Askolan Kokoomuksen sitoutumattomana valtuutettuna. Valtuuston lisäksi toimin sekä perusturvalautakunnassa, henkilöstöjaostossa ja kunnanhallituksessa. Valtuustokauden aikana olen ollut myös tarkastuslautakunnan jäsenenä. Poliittisten luottamustoimen lisäksi toimin lautamiehenä Itä-uudenmaan käräjäoikeudessa sekä Askola areenan hallituksen varajäsenenä.

Työskentelen tällä hetkellä Helsingin kaupungin metroliikenteen radan kunnossapidossa raidemiehenä. Olen myös kirjoilla Helsingin Yliopistossa, jossa sain vastikään suoritetuksi teologian kandidaatin tutkinnon. Tarkoituksena olisi jatkaa opintoja maisterin tutkintoon saakka.

Luonteeltani koen olevani sosiaalinen ja tulen mielestäni hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tykkään saada asioita tapahtumaan. Heikkoutena voisi ajatella määrätynlaisen kärsimättömyyden mikäli asiat jäävät junnaamaan liian pitkiksi ajoiksi paikoilleen. Politiikka on toisaalta opettanut asettamaan tavoitteita myös hieman pidemmällä tähtäimellä. Näen, että politiikka on yhteistyötä sekä oman ryhmän sisällä mutta etenkin oman ryhmän ulkopuolella. Yhdessä jaettu luottamus valtuutettujen kesken on kaiken toiminnan perusta. Asioita päätetään vain enemmistöillä ja sellaiseen ei yllä tällä hetkellä yksikään valtuustoryhmä yksinään. Asioita ei edistetä mollaamalla tai muista vikaa etsien. Pidän katseen mieluummin tulevassa kuin menneessä. On hyvä ymmärtää se, että kukaan ei ole kaiken tuntija. Siksi kyky kuunnella on paljon tärkeämpää kuin kyky pitää ääntä. Jokainen on myös oman elämänsä paras asiantuntija. Siksi haastankin jokaisen kuntalaisen mukaan kehittämään meidän yhteistä kuntaa omilla ideoillaan.
Suhtaudun politiikkaan samoin kun työhöni: Säilytetään se mikä on hyvää. Korjataan se mikä tarvitsee kunnostusta. Puretaan kaikki se mikä on turhaa tai huonoa ja rakennetaan tilalle jotain uutta ja parempaa. Ja tehdään se yhdessä.

Jos tulisin valituksi seuraavalle valtuustokaudelle:
Haluaisin olla edistämässä muun muassa kylästrategian käyttöönottoa Askolassa. Tästä aiheesta jätin myös valtuustoaloitteen kuluvalla kaudella. Kylästrategia on työkalu, joka osallistaa kyläläiset heidän oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Osana kylästrategiaa tulee myös kehittää osallistavaa budjetointia, jossa kyläläiset pääsevät itse vaikuttamaan kylille kohdistuviin investointeihin. Askola on useista kylistä koostuva kunta. Kylät tulee nähdä tasa-arvoisina keskustaajamiin nähden. Hajanainen palvelurakenne nähdään usein haasteena, mutta haluaisin olla mukana kääntämässä sitä vetovoimatekijäksi.

Uidaan Askolassa vasten valtavirtaa ja sitoudutaan pitämään yllä muun muassa kyläkoulut ja tehdään niistä strategiamme tukijalka. Ollaan rohkeita kehittämään ja kokeilemaan. Yhteisöllisyys ja ekologisuus ovat nykypäivän megatrendejä asumisessa. Askolassa olisi kaikki mahdollisuudet hyödyntää tätä. Miltä kuulostaisi vaikkapa yhteisöllinen omakotitaloista koostuva taloyhtiö, jossa lämmitys ja sähkö ja vaikkapa liikennepolttoaine tuotettaisiin  yhtiön ja asukkaiden käyttöön omassa biokaasureaktorissa.

Se mikä tulee alas voi mennä myös ylös. Askolan asukasluku on ollut laskussa viime vuodet. Askola tarvitsee monenlaisia asukkaita. Palveluiden näkökulmasta lapsiperheet tarvitsevat erityisen huomion. Hyvin voiva lapsi tarvitsee lähelleen hyvin voivat vanhemmat. Seuraavalla valtuustokaudella haluan olla edistämässä lapsiasiamies tehtävän perustamista kuntaan. Lapset ovat ryhmä, jotka todella ansaitsevat ihmisen, jolla on aikaa miettiä osan aikaa pelkästään heidän hyvinvointiaan. Askolan tulisi myös liittyä Unicefin lapsiystävällinen kunta hankkeeseen ja näin myös lausua julki se, että Askola on juuri lapsiperheille sopiva ja sopivan kokoinen kunta. Lasten hyvinvointi lähtee pienistä asioista, jotka ovat lopulta valtavan suuria, kuten esimerkiksi se, että saako lapsi vaikkapa varhaiskasvatuksessa lautaselleen ravintosuosituksen mukaista ruokaa. Kunnan ei kuitenkaan tarvitse tehdä kaikkea yksin. Kunnan tulee etsiä kumppanuuksia mm. seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Voisimme kokeilla esimerkiksi uudenlaista iltahoitomahdollisuutta, jossa pienten lasten vanhemmat voisivat jättää lapset ammattilaisten hoitoon pariksi kolmeksi tunniksi saadakseen yhteistä aikaa tai hoitaakseen asioita. Näin myös kunnan iltaisin tyhjillään olevat kiinteistöt, kuten päiväkodit, saataisiin hyötykäyttöön.

Askola ikääntyy yhdessä muun Suomen kanssa. Siksi kunnan tulee olla aktiivinen senioriasumisen kehittäjä. Kunnan rooli on erityisesti olla kumppani ja mahdollistaja esimerkiksi kaavoituksella. Askola tarvitsee oman yhteisöllisen senioritalon, jossa voi viettää huolettomia yhdessä muiden ikääntyvien kanssa laadukkaiden palveluiden läheisyydessä. Kulujen kurissa pitämiseksi talo voisi olla aktiivisen asukasyhdistyksen itsensä rakennuttama. Talo voisi olla vaikkapa asumisoikeus- tai asumisosuuskunta muotoinen. Erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla eripuolilla Suomea. Kyse ei siis ole mahdottomasta tehtävästä vaan siitä, että asia päätetään viedä maaliin. Kunnan tuella asia voisi tulla todeksi.

Kunnan kulttuuriin satsaama rahamäärä on varsin pieni. Koronapandemian mentyä ohi pystymme taas kohtaamaan ja kokoontumaan. Ehdotan, että Askola kunta budjetoi rahaa kuntalaisten käyttöön erilaisten tapahtumien järjestämiseksi. Rahaa saisi hakemusta ja työsuunnitelmaa vastaan. Kesällä Askolaan voisi lanseerata Askolan Kesä projektin. Projektia varten voisi palkata kulttuurialan opiskelijan, joka vetäisi hanketta yhdessä kunnan virkamiehen kanssa. Ideana olisi alkuun tarjota vaikkapa jokaiselle kesäkuun päivälle jokin kulttuuritapahtuma. Ajan kuluessa Askolan Kesästä voisi tulla brändi, jota tultaisiin katsomaan ja kokemaan kauempaakin.
Olen ehdolla juuri sinua varten. Minuun voit olla yhteydessä puhelimitse, viestein tai miten vain sinulle parhaiten sopii. Yhteystietoni ovat:
mikko.maukonen@outlook.com/ 0445338838

-Mikko

Vastaukset YLE:n vaalikoneessa

Vastaukset Uusimaan vaalikoneessa