XX – Arttu Virkkunen

Hei, sinä, Askolan kuntalainen!
Olen 32-vuotias kalustealan yrittäjä Askolan Kairaisrinteeltä. Olemme asuneet rakkaan vaimoni kanssa täällä vasta vuoden päivät, mutta silti Askola on tarjonnut tässä ajassa maalaisromanttisen ja vahvan, yhteisöllisen kodin ympärillemme. Koen olevani velvoitettu kantamaan vastuullisuudella ja kunnialla korteni kekoon yhteisen hyvän vuoksi.

Päätöksenteossa kannatan ratkaisukeskeistä tapaa. Päätännän täytyy pohjautua empiiriseen tietoon, eli  kokemukseen ja tutkimuksiin. Tiesitkö, että maamme yli 100-vuotias demokratia elää nyt murrosvaiheessa? Olen huolestunut, kun äänestysprosentti maassamme tippuu ja kiinnostus sekä luottamus politiikkaa  kohtaan laskee.

– Tahtoisin Askolan kuntalaisille sähköisen äänestysjärjestelmän, mikä toimisi neuvoa antavana kunnanvaltuuston päätöksenteossa. Tämä lisäisi vuorovaikutusta kuntalaisten ja päättäjien välillä, sekä palauttaisi kuntalaisten luottamusta ja kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Digitaalinen alusta toisi valtuuston aloitteet ja päätännän alaiset asiat kuntalaisten äänestettäväksi, ja olisi laatuaan ensimmäinen Suomen historiassa.

– Pidän tärkeänä tukea pandemian jälkeen kuntamme nykyisten yritysten kannattavuutta ja kasvua, sekä tarjota edellytykset uusien yritysten synnylle esim. erillisellä yritysinvestointikampanjalla.

– Askolan väkilukua ja vetovoimaisuutta täytyy pyrkiä kasvattamaan taataksemme kuntamme elinvoima tulevaisuudessakin mm. korkealla vauvarahalla, uudistetulla tonttikaavoituksella sekä tarjoamalla julkisten palveluiden kiireapua lähi kunnille.