57 – Paula Pääläinen

Olen Pääläisen Paula, 30 vuotias. Askolassa asuttu jo reilu 6 vuotta ja aikaa ollut siis pohtia tulevaisuuden Askolaa.

Ammatiltani olen tuotantotyöntekijä, tällä hetkellä kuitenkin perhevapailla. Keikkatöissä tulee käytyä aina tarvittaessa. Aikani menee perheen kanssa ja käsitöiden parissa. Ohessa pyöritän myös toistaiseksi pientä verkkokauppaa.

Aiempaa poliittista kokemusta ei ole, mutta intoa asioiden hoitamiseen ja kehittämiseen löytyy sitäkin enemmän.

Haluan olla mukana kehittämässä aktiivisempaa ja viihtyisämpää Askolaa, kuunnellen asukkaiden toiveita ja säilyttäen Askolan maalaisidyllin. Tavoitteena tietenkin myös saada uusia asukkaita kuntaan ja sitä kautta palveluiden pysyvyyttä ja laajuutta, sekä turvallisuuden tunnetta niiden säilyttämisestä.

Toivon voivani helpottaa päätöksillä ja uusilla ideoilla kaikkien kuntalaisten arkea ikään tai sukupuoleen katsomatta. Vaikuttaa myös niihin pieniinkin asioihin, joilla kuitenkin on suuri merkitys asukkaiden jokapäiväisessä arkielämässä.

Itselleni tärkeitä asioita ovat luonto&liikunta, lapset&nuoret, vanhukset, perheiden tukeminen ja yritykset, sekä tietenkin muutkin kuntaan liittyvät asiat, jotka tällä hetkellä ei itseäni kosketa ja huomaa näitä mainita.

Tulevaisuuden Askolassa haluaisin nähdä
– enemmän liikkuvuutta kylien välillä
– asioiden sujuvaa ja pikaista hoitamista sekä saumatonta yhteistyötä eri tahojen kesken
– joustavia hoitomahdollisuuksia vuoro-ja osa-aikatyöläisten lapsille, aina kysynnän ja tarpeen mukaan
– enemmän yhteistä tekemistä ja oleskelua esim. tapahtumien ja oleskelualueiden muodossa kaikenikäisille, liikuntarajoitteisia unohtamatta
– vanhuksia ja eläkeläisiä täytyy huomioida eritoten tämä korona-aika huomioiden ja saada heitä taas mukaan toimintoihin, sekä huolehtimaan mahdollisuuksien mukaan kunnostaan.
– nuorille työkokemusten, työharjoitteluiden ja työpaikkojen tarjoamista, sekä projekteihin mukaan ottamista kunnan sisällä; yhteistyötä
siis kunnan, koulujen ja oppilaiden kanssa, sekä oppilaiden taitojen hyödyntämistä kunnan uusien/vanhojen kohteiden ylläpidossa/rakentamisessa jne.
-omaishoitajille arvostusta tukien suhteen, sekä selvitettävä miten heidän arkeaan voidaan parantaa myös hoidettava huomioon ottaen.
-uusien ja tietenkin jo olemassa olevien yritysten toiminnan mahdollistaminen tilojen muodossa; esim. pop up- tilat.
-Sekä ennen kaikkea liikuntareittien ja paikkojen kehittämistä ja lisäämistä, sekä saada näistä kattava tieto eritoten kaikkien kuntalaisten saataville ja näin ollen lisätä niiden käyttöastetta.

Kaikki kuitenkin kunnan talous huomioon ottaen ja sitä vaarantamatta. Perusasiat haltuun, niin saadaan hyvä pohja tulevalle.

”Aktiivisemman ja sujuvamman arjen puolesta, kaikkia ajatellen.”

Vastaukset YLE:n vaalikoneessa

Vastaukset Uusimaan vaalikoneessa