VAALIKÄRJET

LUE ASKOLAN KOKOOMUKSEN VAALIESITE TÄÄLTÄ

Askolan Kokoomuksen vaaliohjelman 2021-25 kiteytetyt ydintavoitteet:

Vahva talous ja kehittyvät elinkeinot
Kunnan talous on saatu Kokoomuksen johtamalla yhteistyöllä kuntoon. Jatkamme vakaata taloudenpitoa ja määrätietoista velkataakan keventämistä. Taloustilanteen säilyessä hyvänä voidaan myös harkita kuntaveroprosentin maltillista alentamista, huomioiden myös kiinteistöverouudistuksen vaikutukset. Kunnan asukasluvun nostamiseksi ja uusien yritysten houkuttelemiseksi on tehtävä kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta lisääviä täsmätoimia, kuten erityinen yritysinvestointikampanja.

Hallinnon ja teknisen toimen uudet ratkaisut, liikenneturvallisuus kuntoon, aktiivista kaavoitusta ja koronasta opiksi
Maakunnan tullessa Askolan kunnan hallintoa on virtaviivaistettava, sisältäen myös uudenlaista palveluajattelua. Yleishallintoa ja teknisen toimen sopimusta on arvioitava uudelleen. Koronasta on opittava ja varauduttava tulevaisuuden kriiseihin. Oman auton käytöstä ei tule rankaista, ja joukkoliikennettä on kehitettävä sitä tarvitsevia varten. Kunnan on tarjottava erilaisia vaihtoehtoja täällä asumisesta ja etätyöskentelystä kiinnostuneille. Liikenneturvallisuuden tasoa kunnassamme on nostettava nykyisestä, ja katuvalojen on oltava päällä iltaisin tuntia pidempään.

Sosiaali- ja terveyspalvelut vahvana kohti mahdollista muutosta
Askolan Kokoomus on johdonmukaisesti kehittänyt kunnan omia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotta ne voisivat olla elinkelpoisia myös osana tulevaa maakuntaa tai hyvinvointialuetta. Tätä työtä olemme edelleen valmiit jatkamaan näiden palveluiden säilymiseksi Askolassa myös jatkossa. Olemme valmiit parantamaan myös taloudellisesti kunnan omaishoitajien asemaa, sekä nostamaan kotihoidon tuen kuntalisän 150 euroon kuukaudessa.

Viihtyisät koulut, hyvinvoiva nuoriso, kukoistavat kulttuuri ja liikunta
Kokoomuksen johtamalla yhteistyöllä on kunnan kouluolot saatu kuntoon. Pääpaino tulevalla kaudella on itäpuolen kouluolojen (mukaan lukien varhaiskasvatus) kehittämisessä. Monninkylän koulun kolmas vaihe laitetaan myös suunnitteluun. Lukio- ja ammattikoulutus kunnassa turvataan. Nuorison hyvinvoinnista, harrastuksista ja kesätyömahdollisuuksista huolehditaan paremmin. Liikuntapaikat pidetään kunnossa ja maauimala auki.

Vastuuta koko kunnasta – kylästrategiat käyttöön
Haluamme tukea kunnan kylien elinvoimaisuutta erillisellä kylästrategialla ja tukemalla myös taloudellisesti sen käytännön toteuttamista. Turhasta kylätappelusta elävien kylien vuorovaikutukseen !

Senioriasuminen puheista käytännöksi
Kannatamme senioriasumisen kehittämistä Askolassa. Kunnan tulee aktiivisesti edistää senioritalon saamista Askolaan.